Stan obecny

Pałac w Stanowicach posiada pełną dokumentację inwentaryzacyjną. W ramach posiadanej dokumentacji przygotowane są między innymi:

  • analiza geotechniczna,
  • projekt rewaloryzacji elewacji,
  • projekt konstrukcji,
  • oraz zreazalizowany już projekt instalacji centralnego ogrzewania.

Przedmiotowa nieruchomość posiada bardzo szerokie przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Możliwe jest wprowadzenie bardzo różnorodnych funkcji. Jest to wielki atut, stanowiący o potencjale tej nieruchomości, stwarzający szerokie możliwości jej rozwoju. Próbowano to już wykorzystać na wiele sposobów, rozważając takie przeznaczenie jak: dom jednorodzinny, budynek wielorodzinny, dom ślubny, restauracja, pensjonat czy hotel.

Galeria