Koncepcje

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego możliwy jest bardzo różnorodny sposób zagospodarowania Pałacu wraz z jego otoczeniem. Poniżej zaproponowano centrum Wellness, ale również mógłby to być dom spokojnej starości (na stały lub czasowy pobyt) lub hotel z restauracją, dom weselny, czy też siedziba firmy. Nawet mógłby to być budynek apartamentowy wielorodzinny, nie mówiąc już o tym, że mogła to by być duża willa jednorodzinna.

Pałac położony jest w centrum wsi Stanowice. Otoczenie zabytku stanowi zieleń dawnego założenia parkowego. Piękny budynek wraz z istniejącym starodrzewiem ma predyspozycje do zostania częstym punktem odwiedzin mieszkańców Strzegomia i oddalonego o 60 km Wrocławia. Do rejestru zabytków wpisany jest pałac wraz z dziedzińcem gospodarczym oraz park. Powierzchnia działki wynosi 4 200 m². Powierzchnia zabudowy pałacu wraz z otaczającą go wąską fosą, zapewniająca doświetlenie kondygnacji piwnic, wynosi 532 m². Na działce znajduje się też budynek pawilonu ogrodowego (ok. 96 m²). Powierzchnia użytkowa budynku to ok. 880 m², a poszczególnych kondygnacji kolejno:

W obiekcie przeprowadzono prace adaptacyjne. Wymieniono stolarkę okienną, wykonano nowy dach wraz z więźbą oraz nowe stropy masywne. Została wykonana nowoczesna instalacja centralnego ogrzewania oraz wylewki samopoziomujące pod wykończenia podłóg. Dodatkowo we wnętrzach położono 95% tynków. Obecnie obiekt jest zabezpieczony, ogrodzony i dozorowany. Dzięki swojej kubaturze nieruchomość ma wiele możliwości adaptacyjnych, jeden z pomysłów obejmuje przekształcenie obiektu w centrum Wellness.

Głównym celem proponowanej koncepcji zagospodarowania pałacu jest wprowadzenie atrakcyjnych usług z szacunkiem dla tkanki zabytkowej. W obiekcie zaprojektowano restaurację, Spa, siłownię, sale do zajęć grupowych oraz fryzjera i gabinety kosmetyczne. Na poziomie piwnic pałac rozbudowany ma być, wg tej koncepcji o nową kubaturę kryjącą w sobie szatnie oraz basen. Podziemna kondygnacja połączy pałac z jedynym widocznym nowym elementem kubaturowym, który stanowi strefa wejściowa do centrum Wellness. Ukrycie rozbudowy zapobiega przytłoczeniu zabytkowego pałacu oraz pozwala na ekspozycję wszystkich elewacji. Na parterze (wg koncepcji) znajduje się restauracja oraz fryzjer i gabinety kosmetyczne obsługiwane przez dodatkowe wejście od strony ogrodu, dzięki czemu mogą funkcjonować niezależnie od strefy Wellness. Piętro pałacu stanowi strefę ćwiczeń: fitness oraz siłownia. Na ostatniej kondygnacji znajdują się gabinety masażu. Piwnica zostanie zamieniona na strefę basenową rozbudowaną o saunarium, salę z tężniami solankowymi, balie wodne i strefy wypoczynku: wewnątrz oraz na świeżym powietrzu. W obiekcie proponuje się wprowadzenie dźwigu osobowego umożliwiającego, każdemu z klientów, korzystanie z wszystkich dostępnych usług. Powierzchnia użytkowa projektowanej adaptacji wynosi 1 355 m², w tym:

Przeprojektowaniu uległa obsługa działki: wprowadzono nową drogę od ul. Strzegomskiej, przy której zlokalizowano miejsca postojowe. Zaproponowano przesunięcie istniejącej zabytkowej bramy i usytuowanie jej na osi nowej strefy wejściowej. Ten zabieg umożliwia zachowanie bramy i nadanie jej nowej pozycji. Proponowana adaptacja umożliwi maksymalne wykorzystanie potencjału działki i obiektu przy wprowadzeniu stosunkowo niedużych zmian.

Proponowana adaptacja umożliwi maksymalne wykorzystanie potencjału działki i obiektu przy wprowadzeniu stosunkowo niedużych zmian.