Historia


W Stanowicach znajduje się neobarokowy pałac pochodzący z początku XIX wieku. Wybudowany na planie zbliżonym do kwadratu, posiada elewacje siedmio- i pięcioosiowe. Dach jest czterospadowy, łamany z szeregiem lukarn.

Po całym kompleksie pałacowym pozostał jedynie pałac. Obok stały piękne, nieistniejące już pawilony, które pełniły rolę szpitala dla nieuleczalnie chorych. Oprócz tego, na ulicy Olszańskiej, gdzie mieścił się folwark, istniał górny dworek.